Information om SPSS moduler

Hej, det är många SPSS Statistics användare som undrar över vilka moduler som finns till SPSS Statistics. Jag har spelat in dels en kort 5 minuersgenomgång över alla moduler och dels en längre 15 minutersgenomgång som innefattar sjukvårdsexempel men som förhoppningsvis ändå kan ge en bild över användningsområdet och nyttan med de olika modulerna.

Kort översikt av alla moduler i IBM SPSS Statistics (Svenska)

Översikt av moduler i IBM SPSS Statistics – inom sjukvård

Välkommen att ta en titt!
Gunilla

Comments are closed.